Skip to content

Wageningen UR Livestock Research zegt: Bekalk uw grasland

  • by

Bron: Wageningen UR Livestock Research 29 oktober 2013

Een goede pH is niet alleen van belang voor de stikstofbenutting van graslandpercelen, maar ook voor de bodemkwaliteit en het bodemleven. Dit artikel geeft tips en achtergrondinformatie voor de juiste pH van grasland.

Ruim 30 procent van de graslandpercelen heeft een pH beneden de 5. Dat is veelal te laag en kost opbrengst, onder meer omdat een goede pH van belang is voor de stikstofbenutting. Een goede grasopbrengst van eigen land wordt steeds belangrijker nu de vraag naar ruwvoer verder stijgt. Maar een goede pH is ook van belang voor de bodemkwaliteit en het bodemleven. In de adviesbasisbemesting geeft de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen adviezen vanaf welke pH bekalking nodig is.

Regelmatig bekalken om de zuurgraad op peil te brengen verdient zich al snel terug. Voor blijvend grasland is het najaar ideaal voor bekalking, de meeste kalkmeststoffen zijn langzaam werkend. Zolang de berijdbaarheid goed is kan na het groeiseizoen de kalk er meteen op. Op blijvend grasland zijn giften tot 2000 kg neutraliserende waarde in één keer mogelijk.