Landbouwkalk

De niet stuivende kalkmeststoffen Magkal en Vitakal zijn kampioenen met strooien!

De niet stuivende kalkmeststoffen Magkal en Vitakal zijn kampioen met strooien!

Waarom kalk strooien?

Wet en regelgeving beperken de hoeveelheid te gebruiken (kunst)meststoffen steeds meer.
Door het op peil brengen van de pH (zuurgraad) kunnen de aanwezige mineralen optimaal worden benut.

Een optimale pH is nodig voor een goede ontwikkeling van het wortelstelsel en bevordert daarmee de opnamecapaciteit.
Verder beïnvloedt de pH de beschikbaarheid van voedingselementen in de bodem. Het is dus van groot belang om de zuurgraad (pH) op peil te hebben om daarmee optimaal gebruik te maken van de aanwezige voedingsstoffen in de bodem.

De pH (zuurgraad) is een belangrijke indicatie hoe het met de bodemvruchtbaarheid is gesteld.

De pH heeft invloed op de vorm waarin nutriënten in de bodem aanwezig zijn en daarmee de beschikbaarheid ervan. De pH heeft niet alleen een groot effect op de chemische vorm van de verbindingen en hun omzettingen, maar ook op biologische processen. Deze laatste hebben een optimum, die vaak ligt tussen een pH van 6 en 7. Bij lage pH’s wordt de opname van nutriënten door plantenwortels geremd. Dit komt aan de ene kant door het directe negatieve effect van H+ ionen op de wortelgroei en opname van nutriënten en aan de andere kant doordat bij een lage pH de beschikbaarheid van veel nutriënten laag is.

De optimale pH verschilt per gewas. Maar in het algemeen is een lage pH, dus een zure grond, voor alle gewassen nadelig.