Skip to content

Kalk aangeboden voor extreem lage prijzen

  • by

Wij worden de laatste tijd regelmatig benaderd over de “landbouwkalk” die middels paginagrote advertenties wordt aangeboden tegen extreem lage prijzen.

Onderstaand de vragen die het meest aan ons worden gesteld en onze reactie:

Wat is het voor een soort product?
Het is een rest (lees afval) stroom van de zoutindustrie, het is al vele jaren op de markt onder diverse namen en al veel langer verkrijgbaar tegen deze extreem lage prijzen.

Waarom kan het zo goedkoop worden aangeboden?
Het antwoord is simpel, het is een product waar de industrie van af moet, ze betalen iedereen die het komt afhalen.

Er wordt landbouwkalk aangeboden, klopt dat wel?
Formeel gezien klopt het wel, landbouwkalk is geen beschermde naam, maar in de praktijk wordt er bij landbouwkalk uitgegaan van een natuurlijk calciumcarbonaat (CaCO3) zoals onze Vitakal of een natuurlijke calcium/magnesium carbonaat (CaCO3/MgCO3) zoals onze Magkal. In dit geval betreft het een zeer vochtig mengproduct van ca. 38% calciumcarbonaat (CaCO3), 18% gips (calciumsulfaat CaSO4) en 13% magnesiumhydroxide (Mg(OH)2), 1,6% zout (NaCl) en 30% water (H2O).

Met betrekking tot gips kan nog worden opgemerkt dat het niet gewenst is op grasland aangezien het de grasopbrengst verlaagd.

Voor gebruik in de stallen is het product helemaal ongeschikt aangezien gips, als het in contact komt met drijfmest, het uiterst giftige waterstofsulfide (H2S) gas ontstaat.

Kan je voor dit product een kalkstrooier gebruiken?
Nee, het product is zeer vochtig en plakkerig, het is onmogelijk om het netjes op het land te krijgen met een kalkstrooier, dit is dan ook een belangrijke reden dat het product – ondanks dat het al jaren op de markt is – bijna niet is af te zetten in de landbouw.

Wat is het nadeel dat het een afvalstroom is van de zoutindustrie?
Naast de eerder benoemde punten bevat het product ook 1,6 % zout (NaCl), ongewenst voor veel bodems en met name voor grasland.

Daarnaast bevat het product bevat magnesiumhydroxide, en het nadeel van magnesiumhydroxide (Mg(OH)2) is dat het agressief is, zelfs gegalvaniseerd metaal wordt er door aangetast (op deze foto is te zien wat het product doet met een gegalvaniseerde grond monster stok). Bij gebruik in de stal vergroot het de kans op schrale spenen. Niet voor niets wordt er bij gebruik in de ligboxen magnesium kalk afgeraden en zelden of niet toegepast

Klopt het dat het product een neutraliserende waarde (NW) heeft van 50?
Aangezien het product voor ongeveer de helft uit gips en water bestaat en zowel gips als water geen neutraliserende werking hebben zou het ons verbazen als dit product de NW van 50 haalt. Mocht u toch overwegen het product te gebruiken dan raden wij u aan om een garantie te vragen over deze neutraliserende waarde, uiteraard van het geleverde product en niet na droging.
En het is op zijn minst merkwaardig te noemen dat hetzelfde product bij andere aanbieders wordt aangeboden met een veel lagere NW.