Skip to content

“KALK” ulator®

Kalkulator® is een handig hulpmiddel om de hoeveelheid Magkal of Vitakal te berekenen aan de hand van uw grondmonster.
Tevens kan het worden gebruikt voor de bepaling van uw kalkgift als u geen grondmonster heeft.

Bereken bij grasland verbetering de kalkgift over de laag waarmee de kalk bij het inwerken wordt vermengd. Neem daarom het grondmonster van de laag die na het ploegen bovenkomt.

Wat is de optimale zuurgraad voor mijn akkers en weilanden?
De ideale ph-waarde varieert van 5,5 tot 6,5. Dit is afhankelijk van de grondsoort, het organisch stofgehalte, het slib- of lutumgehalte en natuurlijk de teelt.
Te zure of alkalische (pH waarde groter dan 7) grond leidt tot opbrengstverlies en verzoorzaakt ernstige schade aan de ontwikkeling van plant en dier.

Uitgebreide informatie over de ideale pH-waarde per gewas en grondsoort kunt u online raadplegen in het “Handboek Bodem & Bemesting”.

De gewenste pH voor grasland op veengrond is 4,6 tot 5,2. Op andere grondsoorten is dit 4,8 tot 5,5. Bij een lage pH is bekalking nodig tot 4,8 op veengrond, op andere grondsoorten tot 5,0.
Grasland met klaver groeit optimaal bij een pH van 5,2 tot 5,5. Bij deze pH wordt voor een goede begingroei aangeraden het zaad te omhullen met kalk. Als de pH lager is dan 5,2 bestaat het risico dat de kalk niet aanslaat.

Start Kalkulator

Kalkulator® is op naam van Vitasol b.v. als merknaam officieel geregistreerd in het BOIP merkenregister (nummer 878803).