Skip to content

Waarom bekalken?

Als de zuurgraad  (de pH) niet in orde is dan kan de bodem geen optimale opbrengst leveren.
De optimale pH van de meest gangbare gewassen ligt tussen de 5 en 7, maar in Nederland zijn er veel grondsoorten die van nature een te lage pH hebben en dus zonder bekalken geen optimale opbrengst kunnen leveren.

Waarom verzuurt de bodem?

  • Verlies door uitspoeling
  • Verlies door de gewassen
  • Verzuring door meststoffen
  • Zure regen

Verlies door uitspoeling:

GrondsoortCaO (kg/ha)MgO (kg/ha)
Zure grond200-30030-50
Neutrale grond300-40020-40
Kalkrijke grond60020-30

Kalk (calciumcarbonaat) lost deels op in een overschot aan water en dus kan er altijd een deel uitspoelen.

Opname door gewassen:

GewasCaO (kg/ha)MgO (kg/ha)
Granen40-5520-25
Suikerbieten10050-70
Aardappelen10050-65
Voederbieten100-12050-65
Grasland50-7525-40
Mais4040

Plantenwortels scheiden zuren af om bepaalde voedingsstoffen (o.a. fosfaat) opneembaar te maken. Deze zuren ( H+– ionen) blijven achter en verzuren de bodem.

Verzuring door meststoffen:

Per 100 KG%Verlies aan NW
Kalkammonsalpeter27%13
Zwavelzure ammoniak21%62
Ureum46%46
Vloeibare stikstof39%30
NPK meststoffen10-20% N10-25

(Kunst)meststoffen bevatten NH4+. De plant neemt echter alleen stikstof (=N) op en daardoor blijven de H+– ionen over in de bouwvoor, waardoor de pH verder daalt.

Verzuring door regen:

PER KGCaO (kg/ha)
Zure regen45

Neerslag is van nature zuur en heeft dus een verzurende werking op de bodem.

Hoe op te lossen: Magkal of Vitakal strooien!

Magkal en Vitakal neutraliseren de H+ ionen, waardoor de pH (zuurgraad) stijgt.

Resultaat: hogere opbrengsten!

Kalk is vooral een stof die het milieu in de bodem reguleert. Bij een goede pH (zuurgraad) verlopen allerlei chemische en bacteriologische processen veel beter, worden voedingsstoffen beter benut, groeien de gewassen beter en geven een hogere opbrengst.

Krijt op tijd