Skip to content

 VOCHTIGE ZACHTE MAGNESIUM KALK


Samenstelling :

 • Calcium-magnesium-carbonaat
 • 54 neutraliserende waarde
 • 17% magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraal zuur
 • Fijnheid: 80% door een zeef van 0,160 mm

Voor Belgie gelden de volgende specificaties :

 • 55 neutraliserende waarde
 • 20% MgO
 • Fijnheid: 90% door een zeef van 0,160 mm

Strooiadvies (per hectare):
Onderhouds bekalking (elke 3 jaar)

 • Akkerbouw 1.800 à 2.700 kg MAGKAL
 • Weiden 1.300 à 1.800 kg MAGKAL

Reparatie bekalking

 • Akkerbouw Max. 6.000 kg MAGKAL
 • Weiden Max. 5.000 kg MAGKAL
 • Meer nodig: dan de helft vóór het ploegen strooien, inwerken, dan de andere helft inwerken.

Waarom Magkal ?

 • MAGKAL brengt de pH in evenwicht
 • MAGKAL brengt het MgO gehalte op peil
 • MAGKAL verbetert de bodemstructuur
 • MAGKAL bevordert het vrijkomen van stikstof, fosfor en kalium uit drijfmest en kunstmest
 • MAGKAL en drijfmest vullen elkaar goed aan

Welke andere voordelen heeft Magkal ?

 • MAGKAL is kampioen qua strooibaarheid
 • MAGKAL is een niet stuivende kalk en kan dus onder alle weersomstandigheden  gestrooid worden
 • MAGKAL is een zachte dolomietkalk en werkt dus snel
 • MAGKAL is een gecontroleerd natuurproduct met kwaliteitsgarantie

Biologische landbouw:

Magkal voldoet aan de criteria van SKAL Biocontrole en FiBL, en mag voor de categorieën meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen worden toegepast in de Nederlandse biologische sector.

SKAL productverklaring MAGKAL