Skip to content

Veel maisland met te lage pH

  • by

Bron: Grondig.com, 2 November 2016

Veel maïsland heeft een te lage pH. Dat blijkt uit het grondonderzoek dat Eurofins Agro uitvoert. Vooral in de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe komen veel percelen voor met een te lage pH. Bij maisteelt heeft dit tot gevolg dat de opbrengst 10 tot 20 procent lager is dan mogelijk.

In de genoemde provincies heeft ongeveer 25 procent van de percelen een te lage pH. Maar ook in grote delen van Friesland, Groningen, Utrecht en Noord-Brabant zijn er veel percelen met een ph onder de 5.

Om mais optimaal te laten groeien is een pH nodig van minimaal 5,5. Zodra de pH hieronder zakt, kost dit opbrengst. Belangrijk om te weten is dat de pH op maisland ook veel sneller zakt dan op grasland. Om de pH op zandgrond op peil te houden is al jaarlijks een onderhoudsbekalking van 1 tot 1,5 ton nodig. Wie de pH wil verhogen zal dus aanzienlijk meer moeten strooien.

Nu de maispercelen nog goed begaanbaar zijn is dit een ideaal moment om een bekalking uit te voeren. Bij bekalking in het najaar heeft dit al duidelijk effect in het volgende groeiseizoen. De kalk dient goed door de bouwvoor gewerkt te worden en dit kan, als er nu nog geen groenbemester is gezaaid, mooi gecombineerd worden met de inzaai van een groenbemester. In het voorjaar kan de bekalking het beste plaatsvinden voorafgaand aan het inwerken van de groenbemester.

Bekalken is belangrijk omdat dit zorgt voor een hogere capaciteit van het klei-humus-complex. Dit is de belangrijkste indicator voor bodemvruchtbaarheid. Met bekalken wordt de bindingscapaciteit van de bodem om nutriënten vast te houden vergroot. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat bekalking ook een positieve bijdrage levert aan bodemmineralisatie. Er komt meer minerale bodemstikstof vrij, want door een betere bodemstructuur is er meer zuurstof in de bodem en dus meer activiteit van het bodemleven.