Skip to content

Kwaliteitsnormen

Alle meststoffen die in Nederland worden verhandeld moeten beantwoorden aan het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en Uitvoeringsregeling Meststoffen. Daardoor is het voor iedereen duidelijk wat hij koopt of verkoopt.
Die eisen gaan over procenten neutraliserende (voorheen zuurbindende) waarde en fijnheid. Als in het laboratorium het percentage neutraliserende waarde is bepaald wil dit nog niet zeggen dat desbetreffende kalk geschikt is voor de landbouw. De kalk moet zo fijn zijn dat onder inwerking van bodemzuur de kalk snel genoeg wordt omgezet en de pH snel omhoog gaat. Snel werken betekent bij kalk drie of vier maanden !

Door eigen kwaliteitskontrole kan VITASOL B.V. instaan voor de kwaliteit van MAGKAL® en VITAKAL®. De samenstelling en fijnheid wordt gegarandeerd.

VITAKAL® is een zachte kalk gemaakt uit geselecteerd Limburgs krijt (kalkmergel). Door de zachte structuur hoeft kalkmergel en dus VITAKAL® minder fijn te zijn dan de harde kalksoorten om even snel te werken.

VITAKAL® : tussen de 60 en 80% gaat door een zeef van 0,160 mm.

Daarmee is de snelheid van de werking van VITAKAL® ruimschoots gewaarborgd. VITAKAL® heeft een neutraliserende waarde van 50 in het aangeboden produkt.

MAGKAL® is een zachte koolzure magnesiumkalkmergel (Dolomiet) afkomstig uit Engeland. De destijds geldende lijst van toegelaten meststoffen kende geen zachte koolzure magnesiumkalkmergel. Daarom is destijds een verzoek ingediend om MAGKAL® toch als kalkmeststof te mogen verhandelen en zijn door het Instituut voor Bodemonderzoek uit Haren (Gr.) uitgebreide proeven gedaan. Daarbij is MAGKAL® (zacht Dolomiet) vergeleken met zacht carbonaat (VITAKAL®) en met hard Dolomiet (o.a. Nederlandse poederkalk). Uit die proeven bleek dat ook MAGKAL® een fijnheid moest hebben van 50% door een zeef van 0,160 m om even snel te kunnen werken als andere Nederlandse kalkmeststoffen.

MAGKAL® is veel fijner dan de gestelde eis: 80% gaat door een zeef van 0,16 mm. Daarmee is de snelheid van werking dus ruimschoots gewaarborgd.

MAGKAL®heeft in Nederland een neutraliserende waarde van 54% in het produkt en in België 55%.
Omdat MAGKAL® 54-17 (in België MAGKAL® 55-20) een hoog gehalte magnesium bevat, wordt niet alleen de pH verhoogd maar tegelijkertijd een voorraadbemesting magnesium gegeven. De werking van deze magnesium is tegelijk met de pH verhogende werking door het IB onderzocht.

Uit onderzoek is gebleken dat magnesium uit MAGKAL® 54-17 op dezelfde wijze werkt als magnesium uit andere kalksoorten.

Hieronder een samenvatting van het rapport van het onderzoek bij het IB te Haren. MAGKAL® 54-17 is zacht Dolomiet, VITAKAL® 50-0 is zacht carbonaat. Hard Dolomiet is bestanddeel van Nederlandse poederkalk.

Samenvatting :

In de afgelopen periode zijn proeven uitgevoerd over de pH- en MgO-werking van hard Dolomiet, zacht Dolomiet en zacht Carbonaat. In de veldproef werden drie kalkmeststoffen in handelskwaliteit getoetst; in de potproef werden de produkten in zes fracties uitgezeefd en werd van elke fractie afzonderlijk de pH- en MgO-verhogende werking nagegaan. De belangrijkste resultaten waren:  naarmate de kalkdeeltjes grover zijn, neemt de pH-verhogende en MgO-verhogende werking duidelijk af.  de pH-verhogende en MgO-verhogende werking van een bepaalde fractie van zacht carbonaat is groter dan die van dezelfde fractie van zacht Dolomiet en deze is weer groter dan die van hard Dolomiet.  Dit betekent dat aan harde kalkmeststoffen hogere fijnheidseisen moeten worden gesteld dan aan zacht carbonaat, hetgeen ook het geval is in het Meststoffenbesluit. De ph-verhogende en de MgO-verhogende werking van de drie handelsprodukten is daarom vrijwel gelijk aan elkaar.