Skip to content

Nieuw – ACTIMIN-BT – Nieuw !

  • by

Met trots willen wij u informeren over Actimin-BT, een nieuw gesteentemeel wat Solid’or BV en Vitasol BV op de markt brengt.

De gangbare beoordeling van bodemvruchtbaarheid let niet op de slijtage van de bodem. Bodemmineralen bufferen onder andere de pH, binden organische stof en stikstof en activeren het bodemleven.

Mede onder druk van de krapper wordende gebruiksnormen wordt de bodemvruchtbaarheid steeds belangrijker en wordt het voor het in stand houden van de opbrengsten per hectare steeds belangrijker om de bodemmineralen op peil te houden of te brengen.

Met het toevoegen van steenmeel gaat het niet zozeer om het vervangen van de gangbare bemesting, maar om het verbeteren van de vitaliteit van de bodem en voor het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid.

Actimin-BT is een 100% natuurlijk product, afkomstig van basisch vulkanisch gesteente wat gevormd is door de stolling van lava. Vulkanische gronden staan bekend om hun vruchtbaarheid en vermogen om in korte tijd veel organische stof op te bouwen.

Meer informatie kunt u vinden op www.actimin.nl of bel gratis: 0800-ACTIMIN (0800-2284646).