Skip to content

Lage pH-waarden op zand en veen

  • by

Lage pH-waarden op zand en veen
Bron: BLGG AgroXpertus.
Uit analyses van Blgg van seizoen 2002-2003 naar de kalktoestand van de bodem, blijkt dat veel percelen een lage pH bevatten. Dit probleem doet zich met name voor op zand- en veengronden.

Voor bouwland op zandgrond heeft maarliefst 70% van de onderzochte monsters de waardering laag of te laag gekregen. Voor veen lag dit percentage op ruim 60. Op kleigronden is de pH waarde over het algemeen goed. Toch kreeg nog zo’n 5% van de bouwlanden op klei een lage waardering.

Bij graslandpercelen op kleigrond was bij 10% de pH aan de lage kant. Op zand- en veengronden was dit respectievelijk ruim 15 en 25%.

Een optimale pH is nodig voor een goede ontwikkeling van het wortelstelsel. Daarmee bevordert het de opnamecapaciteit. Verder beïnvloedt de pH de beschikbaarheid van voedingselementen in de bodem.

De optimale pH verschilt per gewas. Over het algemeen is een lage pH, dus een zure grond, voor alle gewassen nadelig. Echter ook een te hoge pH kan bij enkele gewassen opbrengstverliezen veroorzaken. Dit geldt met name voor aardappelen en maïs.

Het moment van bekalken, na de oogst of bij grasland voor herinzaai, komt zo weer in zicht. Voor een juiste bekalking is het zaak om te weten wat de kalktoestand van uw percelen is. Laat daarom nu monsters nemen voor onderzoek. Alleen pH meten geeft een vertekend beeld van de bodemtoestand. De pH kan namelijk niet los gezien worden van organische stof. Daarom wordt bij een bekalkingsonderzoek van Blgg naast de pH ook de organische stof gemeten. Zo krijgt u nauwkeurig inzicht in de kalktoestand van de bodem.