Skip to content

Lage pH vermindert opname (kunst)meststoffen

  • by

Een goede samenstelling van de bodem is van belang voor een goede groei. De ontwikkeling van een plant en daarmee de opbrengst ervan is onder meer afhankelijk van de zuurgraad (pH) van de bodem. Bij een te lage of te hoge pH is de zuurgraad niet optimaal voor de activiteit van de wortels en komen voedingsstoffen slechter in oplossing in het bodemvocht. De benutting voor de plant neemt daardoor af.

Het is noodzaak om eerst de zuurgraad (pH) op peil te hebben om voordeel te hebben van de aanwezigheid van een juiste samenstelling voedingsstoffen in de bodem.

Gevolgen van een te lage pH zijn onder andere een lagere benutting van voedingsstoffen, fosfaatfixatie, kans op magnesiumgebrek op lichte gronden, remming van het bodemleven en op kleigrond een slechtere structuur. Deze gevolgen resulteren in een lagere opbrengst en een ongunstige minerale samenstelling van het gewas.

Schenk daarom ook aandacht aan de zuurgraad (pH) op de uitslag van uw bemestingsonderzoek. Want kalk is een belangrijke schakel in het behalen van een optimaal resultaat op uw gras- en maïslanden