Hogere opbrengsten door goede pH

Bekalken maïsland

In 2011 was zuurgraad op driekwart van de maïspercelen lager dan de streefwaarde.

Bekalken van maïsland tot een goede pH leidt tot een hogere opbrengst. Daarnaast is een goede pH belangrijk voor de bodemkwaliteit en de beschikbaarheid van stikstof en andere nutriënten.

Bron: Nieuwe Oogst, 10 maart 2012

Klik hier om het hele artikel te lezen (pdf).