Skip to content

Bekalken in het voorjaar: zinvol of niet?

  • by

Bron: BLGG Agroxpertus 11 februari 2014

De kans is groot dat u dit voorjaar nieuwe bodemanalyses heeft ontvangen. Is de pH overal in orde? Of trof u percelen aan met een te lage pH? Overweeg dan of het voor het bemestingsseizoen nog zinvol is om te bekalken.

Een lage pH gaat ten koste van opbrengst en benutting van meststoffen. Maar het nieuwe bemestingsseizoen staat al weer voor de deur. Is het dan nog verstandig om te bekalken?

Het pH-verhogende effect van een kalkmeststof is in het voorjaar net zo groot als in het najaar. U kunt dus nog prima bekalken dit voorjaar. De kalkmeststof moet echter wel toegediend worden vóór uw stikstof- en fosfaatbemesting, en moet het liefst zoveel mogelijk uitgewerkt zijn voor u bemest. De kalkmeststof kan in zijn werking namelijk zorgen voor vervluchtiging van de stikstof en binding van fosfaat.

Werking kalkmeststof
Bij een vlot werkende kalkmeststof, bij voorkeur een CaCO3-meststof (calcium carbonaat), vindt 80% van de werking (pH-verhoging) in de eerste week plaats bij inwerken in de bouwvoor. Daarmee is ook het grootste risico van vervluchtiging van uw stikstof of binding van uw fosfaatmeststof geweken. In de meeste gevallen is na 6 weken de werking van de kalkmeststof 100%.

Blijvend grasland
Bij blijvend grasland geldt dat het eerst moet inspoelen. Na 20 mm regen is het risico van vervluchtiging en binding van meststoffen zeer beperkt. Bekalking in het najaar is wat inwerking betreft dus vaak het meest ideaal. Voor de afbraak van organische stof en om vervluchtiging te minimaliseren is het goed om ieder jaar een kleine gift te geven in het najaar, in plaats van eens in de 4 jaar een reparatiebekalking.

pH essentieel voor goede productie
Als percelen een te lage pH hebben, is het belangrijk om deze snel te verhogen voor een goede productie van uw maïs- of grasland. Op het oog zult u niet direct effect zien, maar de pH verhoogt de werking van het klei-humus complex (CEC). Deze is verantwoordelijk voor de nalevering van nutriënten als kalium, magnesium, en ammonium-N. In 2013 bleek uit BLGG-monitoring dat bij gelijke stikstofbemesting de CEC erg bepalend is voor de Ruw eiwitopbrengsten van uw eerste snede.

  • Als percelen een te lage pH hebben, is het belangrijk om deze snel te verhogen voor een goede productie van uw maïs- of grasland.
  • In het voorjaar moet u echter rekening houden met het bemestingsseizoen.
  • De kalkmeststof moet toegediend worden vóór uw stikstof- en fosfaatbemesting, en moet het liefst zoveel mogelijk uitgewerkt zijn voor u bemest.
  • Bij blijvend grasland is na 20 mm regen het risico van vervluchtiging en binding van meststoffen zeer beperkt.