Zure grond is funest voor maisopbrengst

Veel percelen in Nederland worden onvoldoende bekalkt. Door een te lage pH blijft de gewasopbrengst achter.
De schade is minstens 14,5 miljoen euro per jaar

Bron: Boerderij 97 – no 2 (11 oktober 2011).

Groot deel van landbouwpercelen heeft onvoldoende pH

Lees hier voor het volledige artikel.