Skip to content

Wat is de meest ideale pH-waarde voor zandgrond?

  • by

Bron: Boerderij 99 – no. 7 (12 november 2013)

De optimale zuurgraad hangt samen met het bouwplan. DLV Plant adviseert om bij een bouwplan met aardappelen en bieten en/of conserven te bekalken tot een pH van 5,7, In een bouwplan zonder aardappelen, maar wel met bieten en conserven, is het advies te bekalken tot een pH van 6,0. Hoger is niet gewenst vanwege het optreden van mangaangebrek. Reken bij oude monsters ook de pH-daling mee van de jaren na bemonstering. Deze daling is zo’n 0,005 tot 0,1 pH-punt per jaar. Bij een lager organische stofgehalte daalt de pH sneller.