Vaak te lage pH-waarde grasland

De pH van grasland ligt op veel percelen onder de gewenste 5. Veehouders zijn zich onvoldoende bewust van het effect van een te lage pH.

Met name in het Noorden blijft de pH onder de 5.

Bron : Boerderij 97 – no. 20 (14 februari 2012)

Lees hier het hele artikel.