Tip : Bekalk land (“Boerderij” 14 december 2010)

Benut een vorstperiode voor onderhoudsbekalking van uw blijvend gras- en bouwland. Bekalk op basis van de uitslag van de bodemanalyse. Onderzoek toont aan dat bij de juiste pH meer stikstof mineraliseert en ook de drogestofopbrengst toeneemt.