Skip to content

Magnesiumhoudende kalk

MAGKAL bevat zowel kalk als magnesium. Deze combinatie komt vaker voor, maar MAGKAL is eigenlijk de enige waar we in de praktijk mee kunnen werken. De magnesium komt geleidelijk vrij over een periode van drie tot vier jaar en daarom moet het magnesiumgehalte hoog zijn. Elke 1000 kg MAGKAL levert 170 kg MgO (in België 200 kg MgO). Andere magnesiumhoudende kalkmeststoffen bevatten maximaal de helft daarvan of worden in de praktijk nauwelijks aangeboden.

In magnesiumhoudende kalk, zoals MAGKAL, zit zowel kalk als magnesium. Het is DOLOMIET-kalk met de formule CaCO3.MgCO3.

De kalk en de magnesium hieruit komen langzaam vrij door inwerking van zuren die in de bodem zitten.

Deze kalksoorten worden op de eerste plaats gebruikt om de pH te verhogen. De gewenste hoeveelheid kalk wordt berekend met daarvoor uitgewerkte tabellen en formules. Daarna wordt berekend hoeveel magnesium wordt gegeven met de kalkgift. Meestal wordt de magnesiumbehoefte ruim gedekt.

Bepalen van de beschikbare hoeveelheid magnesium:

De magnesium uit drijfmest en kieseriet komt snel vrij en is meteen beschikbaar voor de plant. De magnesium zit hierin in de vorm van MgSO4, magnesiumsulfaat.

In kalk zit magnesium er in de volgende vorm in: MgCO3, magnesiumcarbonaat. De magnesium hieruit komt geleidelijk vrij en is beschikbaar voor de planten volgens onderstaande formule.

Vrijkomen magnesium uit Magkal:

Tijdstip strooienJaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4
Voorjaar50%25%11%6%
Najaar25 %40%20%10%
    De magnesium uit magnesiumhoudende kalk is dus een voorraadbemesting.
    De magnesium uit magnesiumhoudende kalk is goedkoop.
    Het strooien van magnesium uit magnesiumhoudende kalk kost geen extra geld. Het strooien van de kalk werd reeds betaald.

Extra magnesium werkt niet schadelijk en kan als positief worden gewaardeerd. De magnesium die teveel vrij komt blijft voor een belangrijk deel in de grond achter als voorraad voor een volgend jaar.

Grondanalyse :

Voor de juiste bemesting met magnesiumhoudende kalk is een grondanalyse nodig. Zonder grondanalyse geeft men hoeveelheden die nodig zijn om het verlies weer aan te vullen en daardoor de toestand te handhaven (of men geeft helemaal niets waardoor de toestand achteruit gaat). Vermoedelijk zullen de opbrengsten niet optimaal meer zijn.

Voor klei en löss worden andere formules gebruikt om de te strooien hoeveelheden kalk te berekenen. De benodigde hoeveelheid kalk is daar afhankelijk van het percentage kleidelen (afslibbaar) en van het humusgehalte. Meer klei en/of humus vraagt meer kalk om de pH te verhogen.

Grondanalyses dienen regelmatig te worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld elke drie tot vier jaar bij gebruik als bouwland. Bij gebruik als grasland, als de weide wordt vernieuwd en daarna regelmatig. Bijvoorbeeld elke vier jaar.

Het nemen van monsters dient op een tijdstip te gebeuren dat ook op tijd kan worden gestrooid.

Tenslotte :

In het verleden meende men dat de magnesium uit kalk net zo snel werkte als magnesium uit kieseriet of drijfmest. Vandaar dat veelal kalksoorten werden en nog worden aangeboden met weinig magnesium (bijvoorbeeld 5%).