Skip to content

Kalkmeststoffen markt in beweging

  • by

De markt voor kalkmeststoffen is in beweging. Dit komt door de aanpassingen in de mestwetgeving, aldus Vitasol, importeur van Magkal en Vitakal. Als gevolg van de scherper wordende gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat is de bemesting van de grond steeds meer maatwerk. De pH van de grond moet optimaal zijn omdat deze van invloed is op onder andere de beschikbaarheid van nutriënten voor het gewas en de biologische activiteiten in de bodem. Zand-, dal- en veengronden hebben van nature een vrij lage pH.


Uitslag van het grondonderzoek geeft aan of er kalk gestrooid moet worden en zo ja, in welke hoeveelheden. Blijkt uit dit onderzoek dat er behoefte is aan magnesium, dan is het aan te raden om een kalkmeststof met voldoende magnesium te gebruiken. Als u toch moet bekalken dan is magnesium uit kalk de goedkoopste oplossing volgens importeur Vitasol.

Magkal is volledig fosfaat- en stikstofvrij.

Bron: Melkveebedrijf / Nr 3 / Maart 2011

Klik hier voor het originele artikel.

www.vitasol.nl