Skip to content

Kalkmeststoffen markt in beweging.

  • by

Door de veranderde regelgeving is de markt voor kalkmeststoffen in beweging. Dit komt door de aanpassingen in de mestwetgeving.
Voor fosfaat uit schuimaarde gold voor de gebruiksnormenberekening een vrijstelling van 50%. Deze vrijstelling is echter per 31 december 2009 afgelopen. In combinatie met de verlaging van de fosfaatgebruiksnormen, betekent dit vanaf 2010 een beperking van de mogelijkheden voor het gebruik van schuimaarde.

Echter als gevolg van de scherper wordende gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat is de bemesting van de grond steeds meer maatwerk. De pH (zuurgraad) moet optimaal zijn omdat deze van invloed is op o.a. de beschikbaarheid van nutriënten voor het gewas en de biologische activiteiten in de bodem

Schuimaarde is als reststroom van de suiker producerende industrie voor veel boeren een goedkoop product geweest om de zuurgraad (pH) op peil ter brengen,

Nu door de veranderende wetgeving schuimaarde in veel gevallen geen optie meer is en er wel kalk gestrooid moet worden zullen de boeren terugvallen op andere kalkmeststoffen.

Magkal en Vitakal zijn allebei vrij van fosfaat!
Gelukkig zijn deze gemakkelijk te verkrijgen, alleen zullen de boeren er aan moeten wennen dat deze reguliere kalksoorten duurder zijn dan een reststroom als schuimaarde. U vindt de dichtstbijzijnde Magkal en Vitakal dealers hier.

De uitslag van het grondonderzoek geeft aan of er kalk gestrooid moet worden en zo ja, in welke hoeveelheden.
Mocht dit onderzoek aangeven dat er behoefte is aan magnesium, dan is het aan te raden Magkal te gebruiken. Als u toch moet bekalken dan is de magnesium uit Magkal de goedkoopste oplossing
U kunt uw kalkgift ook bepalen met behulp van de “Kalk”ulator.