Skip to content

Grasland, 30% heeft lage zuurgraad

  • by

Bron: De Boerderij, dd 28 oktober 2014

De zuurgraad (pH) van grasland is in 30 procent van de gevallen lager dan 5. Dat is vaak te laag en kost opbrengst. Dat stelt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV). Wanneer de pH lager is dan 5 neemt de beschikbaarheid van stikstof, kalium en fosfor af. Ook bodemleven en bodemkwaliteit lijden onder een te lage pH. CBGV wijst veehouders erop dat het najaar een geschikte tijd is om een bekalking uit te voeren. Dat kan na de maisoogst voor de zaai, maar ook op bestaand grasland tot maximaal 2.000 kilo neutraliserende waarde per keer. (Dit komt overeen met ongeveer 4 ton per hectare)