Kosten van bekalkenEigenlijk zou hierboven moeten staan, de kosten van niet bekalken!

Wanneer de pH van de grond niet optimaal is zullen gewassen geen maximum opbrengst geven. Hieronder als voorbeeld de opbrengstverliezen bij maïs op zand-,dal- en lössgrond als de pH te hoog of te laag is (bron NMI-Agro te Wageningen).

Opbrengstverlies :

 % organische stof
pH3822
4,0251518
4,4842
4,820,50
5,2001
5,613,57
6,071218
Deze tabel geeft het verlies in opbrengst aan in een %. Opbrengst verlies in een grafiek


Zandgrond met een organisch stofgehalte van 3% zal bij een pH van 4,0 dus een opbrengst geven die 25% lager is dan mogelijk. De hoogste opbrengst wordt hier gehaald bij een pH van 5,2.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de meeropbrengsten door het optimaliseren van de pH door de juiste bekalking voor maïs €580,= en voor grasland zelfs ruim €700,= per ha zijn.

Grasland vraagt een pH van 4.8 of hoger. Als de pH aanzienlijk te laag is zijn de goede grassen meestal verdwenen. Een onderhoudsbekalking is dan niet voldoende om de grasmat te verbeteren. Het op peil brengen van de pH op zure percelen grasland zal dan ook meestal gepaard gaan met nieuwe inzaai. Tijdens de grondbewerkingen kan de kalk dan in de bewerkte laag worden ingewerkt. Dat is belangrijk want kalk is niet oplosbaar in water en verplaatst zich dus in de bodem niet van boven naar beneden.